Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών LCC SKOURA έχουν συμπληρώσει 27 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο Νομό της Άρτας, παρέχοντας υπηρεσίες αναβαθμισμένες και εξειδικευμένες.

Σήμερα εισάγουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών εφαρμόζοντας σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα διαδραστικής προσέγγισης τόσο στο μαθητικό δυναμικό όσο και στο χώρο των ενηλίκων.

Σύστημα γλώσσας LCC: Το LCC Language System καλύπτει ένα φάσμα ηλικιών από παιδιά 4 ετών (baby academy) μέχρι ενήλικες, φοιτητές και άτομα με εξειδικευμένε ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές ανάγκες (business classes). Tα Κέντρα LCC Skoura εισάγουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών εφαρμόζοντας σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα διαδραστικής προσέγγισης, τόσο στο μαθητικό δυναμικό, όσο και στο χώρο των ενηλίκων.

Σκοπός του συστήματος γλώσσας LCC είναι η απόκτηση γνώσεων ενός επιπέδου μιας ξένης γλώσσας (easy way = χαλαρός ρυθμός) ή δύο επιπέδων εάν οι σπουδαστές μας επιλέξουν την παρακολούθηση εντατικών τμημάτων (fast way = εντατικός ρυθμός) ή και τριών ακόμη επιπέδων (super-fast way = υπερεντατικός ρυθμός) κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων. Γιατί εμείς στα LCC Skoura πιστεύουμε ότι η μάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν έχει χρονικούς ή ηλικιακούς περιορισμούς.