Τμήματα

Τμήματα

Σύστημα Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας LCC Language System με τα παρακάτω τμήματα:

Παιδικά - Εφηβικά

  • LCC Baby Academy (Για παιδιά ηλικίας 4 - 6 ετών).
  • Σύστημα Fast Pace (Ταχύρυθμο Τμήμα, αυστηρά 5 -  6 ατόμων).
  • Σύστημα Easy Way (Μη ταχύρυθμα Τμήματα 8 - 10 ατόμων).

Φοιτητές - Ενήλικες

  • Μέθοδος Fast School (Εξειδικευμένα προγράμματα ενηλίκων).
  • Μέθοδος SUPER Fast School (Σε 9 μήνες LOWER).
  • LCC One to One Teaching (Ατομικά προγράμματα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας).

Business

  • Μέθοδος Fast School (Εξειδικευμένα προγράμματα  επαγγελματικής ορολογίας).
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.