Αγγλική Γλώσσα

Αγγλική Γλώσσα

Στο Φροντιστήριο Αγγλικών μας αρχίζει κανείς το ταξίδι του και την εξερεύνηση της Αγγλικής γλώσσας και κουλτούρας μέσα από την ευχάριστη και δημιουργική εκμάθηση Αγγλικών. Η εφαρμογή τεχνολογικά πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης Αγγλικών συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το ταξίδι κάνοντάς το πιο ενδιαφέρον και καθιστώντας το LCC SKOURA  ένα σύγχρονο κέντρο σπουδών.
 
Τα μαθήματα Αγγλικών σε εμάς αποκτούν ένα ιδιαίτερο και διασκεδαστικό χρώμα προσμαρμόζοντας τις επιτυχημένες μεθοδολογίες, οι οποίες προέρχονται από την πολυετή μας πείρα στον χώρο, στις ανάγκες του κάθε μας σπουδαστή ξεχωριστά. Τα ολιγομελή μας τμήματα στο φροντιστήριο Αγγλικών αποτελούν σύμμαχο σε αυτήν την προσπάθεια  που κάνουμε ώστε να προσαρμόζουμε την εκπαιδευτκή διαδικασία στον σπουδαστή και όχι το αντίθετο διαμορφώνοντας μια ανθρωποκεντρική εκμάθηση Αγγλικών.
Το LCC SKOURA είναι ένα Φροντιστήριο Αγγλικών, στο οποίο δεν έχει σημασία η ηλικία ή το μαθησιακό επίπεδο. Μοναδικό προαπαιτούμενο είναι η διάθεση για γνώση. Τα ειδικά προγράμματα Αγγλικά για παιδιά καθώς επίσης και τα ταχύρυθμα προγράμματα Αγγλικά για ενήλικες εξασφαλίζουν την επιτυχημένη σας πορεία στον χώρο. Η εκμάθηση Αγγλικών στο σπουδαστήριο μας αποτελούν διαβατήριο για την επιτυχία σας. Απλά, επιλέξτε ένα από τα πτυχία Αγγλικών και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς... 
 
 
 
ΕΠΙΠΕΔΑ
 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
 • Pre-Junior
 • Junior A
 • Junior Β  

ΒΑΣΙΚΟ

 • Class A (Beginner)
 • Class B (Elementary)
 • Class C (Pre-Intermediate)
 • Class D (Intermediate)

ΑΝΩΤΕΡΟ

 • Class Ε (Upper-Intermediate)
 • Class Lower

 

ΥΨΗΛΟ

 • Class Advanced
 • Class Proficiency

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Επίπεδο Β1, Β2, Γ1).
 • Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE).
 • Michigan - HAU (BCCE, ECCE, ALCE, ECPE).
 • Trinity Exams.
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις BULATS (Cambridge), City & Guilds, NOCN,  ESB, MSU, TIE, LANCASHIRE.
 • Πτυχία Ενηλίκων TOEFL, IELTS, TOEIC.
 • Εξετάσεις PTE GENERAL του LONDON EDEXCEL.
 • Palso (εξετάσεις σε όλες τις γλώσσες και σε όλα τα επίπεδα).
 • Προετοιμασία για εισαγωγή στην Αγγλική Φιλολογία.
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε Αγγλικά Πανεπιστήμια.