Γαλλική Γλώσσα

Γαλλική Γλώσσα

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

Γιατί η Γαλλική είναι η επίσημη γλώσσα 29 χωρών, του ΟΗΕ και πολυάριθμων ακόμη διεθνών οργανισμών. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 129 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν Γαλλικά, δηλαδή το 26% του πληθυσμού της, γεγονός που καθιστά τη Γαλλική γλώσσα την τρίτη πιο συχνά ομιλούμενη γλώσσα μετά τα Αγγλικά και τα Γερμανικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τρεις μεγάλες πόλεις-κλειδιά στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπως οι Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο είναι Γαλλόφωνες. Όμως, η εμβέλεια της Γαλλικής γλώσσας σαφώς δεν περιορίζεται στα Ευρωπαϊκά σύνορα. Εκτός Ευρώπης  300 ακόμη εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν Γαλλικά. Είναι ευνόητο λοιπόν πως τα Γαλλικά αποτελούν σημαντικό ατού για το βιογραφικό κάποιου που αναζητά εργασία στο εξωτερικό.

Εξίσου χρήσιμη μπορεί να φανεί η γνώση της Γαλλικής γλώσσας και σε οποιονδήποτε αναζητά εργασία στην Ελλάδα. Κάποιος που ξέρει καλά Αγγλικά και Γαλλικά έχει σίγουρα πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιον που ξέρει μόνο Αγγλικά.

 

Επίπεδα και ανάλυση πτυχίων

 Τα διπλώματα χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

 •  Βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή.
 •  Μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές.
 •  Προχωρημένο (C1-C2) που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Τα πτυχία γαλλικών που μπορεί κάποιος να αποκτήσει στο φροντιστήριο μας είναι:

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών(IFA)

DELF A1

Το DELF A1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

 

Οι εξετάσεις για το DELF A1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 
 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα, που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής . Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου:
  Εξέταση σε δύο μέρη:
  Συμπλήρωση ενός φυλλαδίου, ενός εντύπου
  Σύνταξη απλών προτάσεων (κάρτες, μηνύματα, λεζάντες) σε θέματα  της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου:
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  Κατευθυνόμενη συνομιλία
  Ανταλλαγή πληροφοριών
  Θεματικός διάλογος
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.

 

DELF A2

Το DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.
 

Οι εξετάσεις για το DELF A2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 
 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα, που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου:  Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου:
  Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα ή μήνυμα):
  Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
  Σύνταξη γραπτού κειμένου με πρόθεση την πρόσκληση, τις ευχαριστίες, τη ζήτηση συγγνώμης, την ερώτηση, τη ζήτηση πληροφοριών, τα συγχαρητήρια κλπ.
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου:
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  Κατευθυνόμενη συνομιλία
  Συνεχής μονόλογος
  Άσκηση συνομιλίας
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 μονάδες με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τις 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25. 

 

DELF B1

Το DELF Β1 πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας και ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.
 

Οι εξετάσεις για το DELF Β1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 
  1. Κατανόηση προφορικού λόγου:  Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
  2. Κατανόηση γραπτού λόγου:
   Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:
   Επιλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία
   Ανάλυση του περιεχομένου ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος.
   Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
  3. Παραγωγή γραπτού λόγου:  Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κπλ). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
  4. Παραγωγή προφορικού λόγου:
   Εξέταση σε τρία μέρη:
   Κατευθυνόμενη συνομιλία
   Ασκηση συνομιλίας
   Εκφραση προσωπικής γνώμης βάσει ενός κειμένου παρότρυνσης.
   Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25.

 

DELF B2

Το DELF Β2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.
 

Οι εξετάσεις για το DELF Β2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 
 1. Κατανόηση προφορικού λόγου:  Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο ακουστικά κείμενα ανώτατης διάρκειας 8 λεπτών:
  Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων, κλπ. (μία φορά το ακουστικό)
  Έκθεση, διάλεξη, ομιλία, θεματική παρουσίαση, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή (δύο φορές το ακουστικό).
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:
  Κείμενο πληροφοριακού τύπου αναφερόμενο στη Γαλλία ή στον  γαλλόφωνο χώρο
  Επιχειρηματολογικό κείμενο
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου:  Προσωπική τοποθέτηση με επιχειρηματολογία (συμμετοχή σε συζήτηση, τυπική αλληλογραφία, άρθρο κριτικής, κλπ). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου:  Παρουσίαση και υποστήριξη θέσεως βάσει ενός σύντομου κειμένου παρότρυνσης. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.

Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25.

 

DALF C1

 

Το DΑLF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

 

Οι εξετάσεις για το DΑLF C1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 
 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ακουστικά κείμενα ανώτατης διάρκειας 10 λεπτών:
  Κείμενο μακράς διαρκείας (συζήτηση, παράδοση μαθήματος, διάλεξη) περίπου οκτώ λεπτών (δύο φορές το ακουστικό)
  Πολλά σύντομα ραδιοφωνικά κείμενα (σύντομα δελτία ειδήσεων, δημοσκοπήσεις, διαφημιστικά μηνύματα) (μία φορά το ακουστικό)
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου:  Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ένα κείμενο ιδεών (λογοτεχνικό ή δημοσιογραφικό), των 1000 έως 2000 λέξεων. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου:  Εξέταση σε δύο μέρη:
  Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων συνολικής έκτασης 1000 λέξεων περίπου.
  Επιχειρηματολογικό δοκίμιο βάσει του περιεχομένου κειμένων
  2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες.
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου:Έκθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων, ακολουθεί συζήτηση με την επιτροπή. 2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 4 ώρες. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25.

 

DALF C2

Το DΑLF C2  πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
 

Οι εξετάσεις για το DΑLF C2 αποτελούνται από 2 ενότητες:

 
 1. Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου:
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  Απολογισμός του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο φορές το ακουστικό)
  Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο
  Συζήτηση με την επιτροπή
  2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 50% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: Παραγωγή ενός δομημένου κειμένου (άρθρο, κύριο άρθρο, αναφορά, ομιλία, κλπ) βάσει ενός φακέλου κειμένων περίπου 2000 λέξεων. 2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 3 ώρες και 30 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 10/50.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

 

Sorbonne B1

 
Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

-Κατανόηση κειμένου καθημερινής ζωής και γραπτή έκφραση

-Γλωσσικές ασκήσεις

-Προφορική κατανόηση κειμένου

-Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας ή κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση του υποψηφίου

Διάρκεια : 2 ώρες και 15 λεπτά

 

Sorbonne B2

 Το νέο αυτό δίπλωμα απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους των οποίων το επίπεδο είναι αυτό του DELF B1. Περιλαμβάνει γραπτή εξέταση η οποία αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να επιλύσει ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής. Στη δεύτερη ενότητα καλείται να διαβάσει ένα κείμενο λογοτεχνικού χαρακτήρα και να απαντήσει σε μια ερώτηση μέσα από αυτό, παράγοντας ένα κείμενο έκτασης 20-25 περίπου σειρών.
 

Περιλαμβάνει επίσης προφορική εξέταση καθώς και μια δοκιμασία κατανόησης μαγνητοφωνημένου κειμένου, όπου ο υποψήφιος θα κληθεί να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων βάσει αυτού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ο κάτοχος του Sorbonne B2  απαλλάσσεται από την εξέταση της ορθογραφίας και γραμματικής στο Sorbonne I C1. Εξετάζεται δηλαδή μόνο στην ενότητα της Λογοτεχνίας  και στα προφορικά.

 

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

-Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και γραπτή έκφραση

-Γλωσσικές ασκήσεις

-Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος υπό μορφή μαθήματος σε αμφιθέατρο

-Προφορική έκφραση βάσει κειμένου μερικών γραμμών

Διάρκεια : 3 ώρες

 

Sorbonne C1 Litterature

 
Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Οι τελευταίοι έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους διαιρούμενο δια δύο : π.χ. Sorbonne B2 60/100 = 30/50 Sorbonne C1. Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις ερωτήσεις) Βαθμολογία / 30
 

Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός εκ των λογοτεχνικών έργων, / 10 όσο και σε αυθεντικό κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφή expose / 10. Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100

Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά

 

Sorbonne C1

 

Το δίπλωμα Sorbonne I είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και πιστοποιεί γνώσεις τόσο της γαλλικής γλώσσας όσο και του γαλλικού πολιτισμού. Περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση και διαρκεί συνολικά 5 ώρες.

 

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την παραγωγή γραπτού κειμένου και η τρίτη βασίζεται σε λογοτεχνικό βιβλίο που έχουν προετοιμάσει οι υποψήφιοι. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 2 ενότητες. Στην πρώτη ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα θέμα που αφορά το γαλλικό πολιτισμό, από το πρόγραμμα που έχει προετοιμάσει. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται πάνω σε ένα απόσπασμα από το λογοτεχνικό έργο που έχει μελετήσει.

 

Η κατοχή του Sorbonne Ι ή του DALF C1 είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για το Sorbonne ΙΙ. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και οι προφορικές τον Ιούνιο.

 

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2.

 

Περιλαμβάνει :

-Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση

-Γλωσσικές ασκήσεις

-Λογοτεχνία

-Προφορική έκφραση : λογοτεχνία  | αυθεντικό κείμενο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Προφορικά παρακάθηνται μόνο οι έχοντες βαθμολογία όχι μικρότερη του 40 / 80 στη μορφή Γ2 του διπλώματος αυτού.

 Διάρκεια : 4 ώρες και 30 λεπτά

 

Sorbonne C2

 

Το Sorbonne IΙ παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει μέσα από τoυς τομείς  Λογοτεχνία, Μετάφραση ή Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Παρέχει επίσης το δικαίωμα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια καθώς και επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 9 ώρες  και περιλαμβάνει γραπτή και προφορική δοκιμασία.

 

Η γραπτή δοκιμασία αποτελείται από 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει περίληψη και σχολιασμό κειμένου καθώς και μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά. Στη δεύτερη ενότητα ο υποψήφιος εξετάζεται ανάλογα με τον τομέα που έχει επιλέξει (Λογοτεχνία, Μετάφραση ή Ευρωπαϊκοί Θεσμοί). Οι προφορικές εξετάσεις αφορούν όπως και στο Sorbonne I τόσο τον πολιτισμό όσο και τη λογοτεχνία. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και οι προφορικές τον Ιούνιο.

 

To  δίπλωμα αυτό επιτρέπει στον κάτοχό του τη φοίτηση στο πρώτο έτος της Γαλλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Sorbonne  Paris IV.

 

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους

 Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων.

 Μετάφραση. Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών.

 Λογοτεχνία. Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφή εκθέσεως ιδεών (composition francaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια.

 

Προφορικές εξετάσεις:

Όσοι έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία όχι κατώτερη των 25 / 50 παρακάθηνται στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες συνίστανται εις :

Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή expose του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο

 
Διάρκεια : 5 ώρες και 30 λεπτά
 

Sorbonne C2++

 

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 

 Περίληψη  (διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά)

 Μετάφραση  (διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά)

 Κείμενο από Γαλλικά στη μητρική γλώσσα

 Κείμενο από μητρική γλώσσα στα Γαλλικά

Έκθεση ιδεών ή λογοτεχνική ανάλυση (διάρκεια: 4 ώρες) Θέμα βασισμένο στο πρόγραμμα του έτους.

 

Στη διόρθωση λαμβάνονται υπ'όψιν:

άνεση και σωστή γνώση και χρήση της γλώσσας, οργάνωση (πλάνο, δομή, λογική), ανάπτυξη με παραδείγματα.

 

Προφορικές εξετάσεις:

Επεξήγηση κειμένου

Γραμματική ανάλυση

Ιστορία της Γαλλικής λογοτεχνίας

 

Τα δύο πρώτα μέρη είναι βασισμένα σε κείμενο 15-20 γραμμών το οποίο ο εξεταζόμενος διαβάζει, παρουσιάζει, επεξηγεί. Η σωστή έκφραση λαμβάνεται υπ΄όψιν στη βαθμολογία.

Η εξέταση συνδυάζεται με γραμματική ανάλυση, συντακτική ανάλυση των φράσεων, μεταφορά από ενεργητική σε παθητική φωνή, ευθύς / πλάγιος λόγος

Το τρίτο μέρος συνίσταται σε ερωτήσεις πάνω στην ιστορία της λογοτεχνίας από το 1715 έως σήμερα.

 

Οι ερωτήσεις αφορούν:

Λογοτεχνικά κινήματα, ρεύματα ή έναν μεμονωμένο συγγραφέα, λογοτεχνικό είδος

Η βαθμολογία με 0 σε ένα μέρος συνεπάγεται απόρριψη του υποψηφίου.

Βαθμός επιτυχίας στα γραπτά 25/50 και συνολικός 40/80

Δικαίωμα στην προφορική εξέταση 2 φορές εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 Προετοιμασία 30 λεπτά

Διάρκεια 45 λεπτά